Gwisg

Er mwyn ein helpu i ddefnyddio ein swyddfeydd yn effeithiol, ni fyddwn yn stocio iwnifform i'w brynu yn y naill ysgol na'r llall. Yn ddiweddar, rydym wedi penderfynu newid darparwr gwisg i P reis a Buckland fel y gallwch brynu hwn ar-lein. Bydd y wisg ar gyfer y ddwy ysgol yn aros yr un fath trwy ychwanegu crys polo sy'n dwyn logo'r ysgol. Gellir gwisgo crysau polo plaen hefyd os yw hwn yn opsiwn a ffefrir. Rhaid labelu pob gwisg yn glir.

Isod mae'r rhestr unffurf ofynnol:

  • Crys polo gwyn (gyda logo'r ysgol neu hebddo). Mae hwn ar gyfer pob grŵp blwyddyn.

  • Siwmper glas neu gardigan gyda logo'r ysgol.

  • Trowsus neu sgert / ffrogiau pinafore du / llwyd.

  • Ffrogiau haf glas.

  • Sanau / teits du / llwyd / glas neu wyn.

  • Esgidiau ysgol du. Dylai'r rhain fod yn blaen, yn wastad a heb logos. Sylwch, ni chaniateir hyfforddwyr.

  • Rhaid i ategolion gwallt fod yn fach iawn ac mewn lliwiau ysgol yn unig.

  • Ni chaniateir gemwaith, heblaw clustdlysau gre sengl plaen.

  • Pecynnau Addysg Gorfforol fydd crys-t yr ysgol, siorts glas / du a siwtiau trac glas / du (gaeaf) a hyfforddwyr / plimsolls du. Dylid cadw citiau ym mag AG yr ysgol a dylent fod ar gael bob amser.

Er mwyn i gymuned ein hysgol edrych yn drwsiadus, mae disgwyl i bob disgybl wisgo'r wisg ysgol gywir bob amser. Er mwyn eich cynorthwyo gyda phrynu cyfeiriwch at y Daflen Price & Buckland

DSC_7096.jpg
DSC_7403.jpg