Cadwch yn Ddiogel

Helpwch ni i fynd i'r afael â gwahaniaethu, erledigaeth, aflonyddu, stereoteipio a bwlio o unrhyw fath a dod â nhw i ben.

Os oes gennych chi neu'ch plentyn unrhyw bryderon am yr uchod ac eisiau ffordd ar wahân i'w riportio i'r ysgol, llenwch y ffurflen isod ac ymchwilir iddi ar unwaith.

Cydlynydd E-Ddiogelwch: S Simpson

Diolch am gyflwyno!

stay safe blue.png