Welcome to our School Phonics Library

EIN GWELEDIGAETH

Yn Ffederasiwn Parkland, rydym yn ymdrechu i ddysgu plant i ddarllen yn effeithiol ac yn gyflym gan ddefnyddio rhaglen Ffoneg Read Write Inc. (RWI). Mae hyn yn cynnwys dysgu ffoneg synthetig, geirfa golwg, datgodio ac amgodio geiriau yn ogystal â ffurfio llythrennau'n gywir.

Credwn yn angerddol fod dysgu plant i ddarllen yn annibynnol yn un o ddibenion craidd ysgol. Mae'r sgiliau sylfaenol hyn nid yn unig yn dal yr allweddi i weddill y cwricwlwm ond maent hefyd yn cael effaith enfawr ar hunan-barch plant a chyfleoedd bywyd yn y dyfodol.