Staff Iau

Tîm Addysgu Blwyddyn 3

Stephanie Blakiston.JPG

Mrs Blakiston
Athro

Katy Walsh.JPG

Mrs Blakiston
Athro

Nichola Thorpe.JPG

Ms Thorpe
Learning Support Assistant

15875308.JPG

Mrs Foot
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

ARWEINYDDIAETH UWCH

Prentice - Pennaeth Gweithredol

Ms Simpson - Pennaeth yr Ysgol

SENCo Dros Dro: Rachel Moran
(dan oruchwyliaeth Sally Simpson)

Mrs Das - Pennaeth Cynorthwyol yr Ysgol

CYNNWYS

Mrs Moran - Dirprwy SENCO
(a SENCo Dros Dro dan oruchwyliaeth Sally Simpson)
Miss McCaffery - Cynorthwyydd AAA (Gweinyddiaeth)
Mrs Sumner - Cynorthwyydd Dyslecsia Arbenigol
Mrs Taylor - Mentor Ymddygiad a Dysgu
Miss Hollobone - Mentor Ymddygiad a Dysgu
Mrs Loyburn - Mentor Ymddygiad a Dysgu

TÎM GWEINYDDU

Mrs Berhane - Rheolwr Swyddfa
Mrs Simes - Derbynnydd
Miss McCaffery - Derbynnydd
Mrs Wilcox - Derbynnydd
Mr Anderson - Rheolwr Adeiladau

Tîm Addysgu Blwyddyn 4

Neil Thrower.JPG

Taflwr Mr
Athro

Kim Walker.JPG

Mrs Walker
Athro

Lou Santos.JPG

Mrs Santos
Teacher

Sam Modestou.JPG

Mrs Modestou
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Tîm Addysgu Blwyddyn 5

Kate Carver.JPG

Mrs Carver
Athro

Lauren Shadwell.JPG

Miss Shadwell
Athro

Jo Richardson.JPG

Miss Richardson
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Vicky Rees.JPG

Mrs Rees
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Cristina Staicu.JPG

Mrs Rees
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Tîm Addysgu Blwyddyn 6

15877020.JPG

Mrs Smith
Athro

43-C-Williams.jpg

Miss Williams
Athro

Oliver Allison.JPG

Mr Allison
Learning Support Assistant

12-C-Elphick.jpg

Mrs Elphick
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Emily Gibbs.JPG

Miss Gibbs
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Tîm Addysgu Cynhwysiant

Alex Jewell.JPG

Miss Jewell
Assistant Head of School
& SENCo

 

Alison Das.JPG

Mrs Das
Assistant Head of School

Sophie McCaffery.JPG

Miss McCaffery
Cynorthwyydd SENDCO

Jo Hollobone.JPG

Miss Hollobone
Mentor Ymddygiad a Dysgu

35-L-Taylor.jpg

Mrs Taylor
Mentor Ymddygiad a Dysgu

15844322.JPG

Mrs Moran
Deputy SENCO

Specialist Teachers

16206175.JPEG

Paul Johnson
Specialist Computer teacher