Staff Babanod

ARWEINYDDIAETH UWCH

Prentice - Pennaeth Gweithredol

Ms Simpson - Pennaeth yr Ysgol

SENCo Dros Dro: Rachel Moran

(dan oruchwyliaeth Sally Simpson)

Mrs Das - Pennaeth Cynorthwyol yr Ysgol

CYNNWYS

Mrs Moran - Dirprwy SENCO
(a SENCo Dros Dro dan oruchwyliaeth Sally Simpson)
Miss McCaffery - Cynorthwyydd AAA / Derbynnydd
Mrs Sumner - Cynorthwyydd Dyslecsia Arbenigol
Mrs Deaves - Cynorthwyydd Lleferydd ac Iaith Arbenigol

TÎM GWEINYDDU

Mrs Berhane - Rheolwr Swyddfa
Mrs Simes - Derbynnydd
Miss McCaffery - Derbynnydd
Mrs Wilcox - Derbynnydd
Mr Anderson - Rheolwr Adeiladau

Tîm Addysgu Derbyn

Chloe-Male.jpg

Miss Gwryw
Athro

Tash.BMP

Miss Guthrie
Athro

Julie Impey.JPG

Mrs Impey
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Julie Kelly.JPG

Mrs Kelly
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Michelle Andrews.JPG

Mrs Andrews
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Lizzie Deaves.JPG

Mrs Deaves
Cynorthwyydd Lleferydd ac Iaith Arbenigol

Tîm Addysgu Blwyddyn 1

15875057.JPG

Mr Wildman
Teacher

Miss Message
Teacher

Sue Evans.JPG

Mrs Evans
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Mrs-Gilmore.jpg

Mrs Gilmore
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Helen Peacock.JPG

Mrs Peacock
Cynorthwyydd Anghenion Ychwanegol

Michaela Message.JPG

Tîm Addysgu Blwyddyn 2

L-Timms-white-background-square.jpg

Miss Timms
Athro

Louise Burton-Tibbitts.JPG

Mrs Burton-Tibbitts
Athro

Duveen Ndubuisi.JPG

Mrs Ndubuisi
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Rachel Sumner.JPG

Mrs Sumner
Cynorthwyydd Cymorth Dysgu

Tîm Addysgu Cynhwysiant

Alex Jewell.JPG

Miss Jewell
Assistant Head of School
& SENCo

 

Alison Das.JPG

Mrs Das
Assistant Head of School
& Pastoral Lead

Rachel Moran.JPG

Mrs Moran
Dirprwy SENCO

Sophie McCaffery.JPG

Miss McCaffery
Cynorthwyydd SENDCO

Lizzie Deaves.JPG

Mrs Deaves
Cynorthwyydd Lleferydd ac Iaith Arbenigol

35-L-Taylor.jpg

Mrs Taylor
Mentor Ymddygiad a Dysgu

Jo Hollobone.JPG

Miss Hollobone
Mentor Ymddygiad a Dysgu

Tîm Addysgu Cynhwysiant

Specialist Teachers

16206175.JPEG

Paul Johnson
Specialist Computer teacher