Ffoneg

EIN GWELEDIGAETH

Yn Ffederasiwn Parkland, rydym yn ymdrechu i ddysgu plant i ddarllen yn effeithiol ac yn gyflym gan ddefnyddio rhaglen Ffoneg Read Write Inc. (RWI). Mae hyn yn cynnwys dysgu ffoneg synthetig, geirfa golwg, datgodio ac amgodio geiriau yn ogystal â ffurfio llythrennau'n gywir.

Credwn yn angerddol fod dysgu plant i ddarllen yn annibynnol yn un o ddibenion craidd ysgol. Mae'r sgiliau sylfaenol hyn nid yn unig yn dal yr allweddi i weddill y cwricwlwm ond maent hefyd yn cael effaith enfawr ar hunan-barch plant a chyfleoedd bywyd yn y dyfodol.

phonics.PNG
mr t.png

FFONEG MR T.

Mae Ffoneg Mr T yn gydymaith delfrydol i rieni ei fabwysiadu gartref, naill ai i atgyfnerthu'r hyn y mae eu plant wedi bod yn ei ddysgu yn yr ysgol, neu fel cyflwyniad ysgafn ac effeithiol i lythrennedd mewn oedran cyn-ysgol. Mae'r tîm y tu ôl i Ffoneg Mr T wedi bod yn cynhyrchu adnoddau addysgol o ansawdd uchel ers dros 15 mlynedd. Rydym wedi cael ein hargymell gan filoedd o ysgolion ledled y byd fel adnodd hanfodol i helpu plant ifanc i ddysgu darllen a dewis fel "gwefan Rhif 1 The Times i wneud eich plentyn yn ddoethach".