Gweledigaeth a Gwerthoedd

Yn Ffederasiwn Parkland, rydym yn ymdrechu am ragoriaeth ym mhopeth a wnawn. Mae'r dysgu'n gyffrous, yn gynhwysol, yn ddeinamig ac yn heriol. Mae'r safonau ymddygiad uchaf yn cael eu hyrwyddo bob amser. Yma, cefnogir y plant i lwyddo trwy fentro a dysgu o gamgymeriadau. Mae disgyblion yn barod i ddod yn ddinasyddion byd-eang cyfrifol, gwybodus a chreadigol a fydd yn cyfrannu gyda mewnwelediad, dealltwriaeth a thosturi i'r byd y maent yn byw ynddo sy'n newid yn gyflym.

Ein Gwerthoedd Ysgol

Dyhead Gonestrwydd Cydweithrediad Cadernid Cadernid

DSC_6935.jpg